Jan 14, 2013

Semangat Bushido

Semangat Bushido

1. Berani Mati.
2. Siap Menghadapi Bahaya.


3. Menjunjung Tinggi Keperwiraan.
4. Setia Kepada Pemimpin.
5. Setia Kepada Tanah Air.
6. Hidup Sederhana Dengan Displin Yang Ketat.

No comments:

Post a Comment